Miejsce, które otworzy Ci oczy

Makes your eyes wide opened

WSZYSTO MOŻE BYĆ WSZYSTKIM

Motywacja, która posłużyła do wykonania prezentowanych w tym zbiorze zdjęć, dalece różni się od tej, jakiej zwykle używam w swojej pracy. Najczęściej myślę bowiem o tym, aby fotografia czemuś służyła, aby opowiadała historię, próbowała tłumaczyć człowieka drugiemu człowiekowi. Tym razem starałem się wykorzystać jedynie zdziwienie, czysty zachwyt nad światem, czasami radość i rozbawienie, zażenowanie, ale też i niepokój, wszystko, tylko nie chęć opowiedzenia historii. Okazało się to dla mnie niespodziewanie trudnym wyzwaniem, którego powody upatruję w nabytych przyzwyczajeniach. Spróbowałem się z tym zmierzyć, fotografujące kilka tygodni w Polsce w 2016 roku.

Czuję, że jeszcze nie mogę osiągnąć tego, co bym chciał, ale też i nie przestaję chcieć tego, czego nie mogę. Prezentuję więc skromną próbę, jakiś początek…i kontynuuję.

Tomasz Tomaszewski

EVERYTHING CAN BE ANYTHING

The motivation to take the photos in this collection was very different from that which usually drives me. Most of the time, I want my photographs to serve a purpose, to tell a story, or explain a person to another person. But this time, I only wanted to capture surprise and wonder, enchantment with the world, and occasionally joy and amusement, but also discomfort and anxiety, in short, anything but a desire to tell a story. It proved to be an unexpectedly difficult challenge, which I put down to the ingrained habits I have acquired. I tried to meet it by spending several weeks taking photographs around Poland in 2016.

I still feel that I cannot achieve what I would like to achieve, but I cannot cease longing for that which I cannot have either. What I present here is a modest attempt, a beginning…. while I carry on.

Tomasz Tomaszewski

 

PARTNERZY I SPONSORZY

Pomagają nam: