Miejsce, które otworzy Ci oczy

Makes your eyes wide opened

Od czasów średniowiecza Jasna Góra jest miejscem silnie związanym z wiarą. Jest największym w Polsce i jednym z największych na świecie miejscem kultu maryjnego. Klasztor jest od setek lat popularnym miejscem pielgrzymowania. W czasach obecnych przybywa do niego rocznie prawie 4 mln pielgrzymów z 74 krajów z całego świata.

W 2008 roku podjąłem pierwszą próbę opowiedzenia o tym fenomenie. Miałem wówczas w ręku średnioformatowy aparat załadowany rolką czarnobiałego filmu. Spędziłem na Jasnej Górze kilka dni. Ciągle miałem wówczas wrażenie, że zajmując się jedną rzeczą pomijam inną, równie ważną. Każda z nich wymagała głębszego poznania i zrozumienia. Zajęło mi trochę czasu, aby w 2013 r sformalizować to przedsięwzięcie jako długoterminowy projekt fotograficzny. Wiele osób przybywających na Jasną Górę postrzega wiarę jako ostatnią szansę rozwiązania swoich problemów. Trwa tu silna tradycja pielgrzymowania grup zawodowych, popularne są również pielgrzymki piesze. Największym skarbem klasztoru jest słynący wieloma cudami, owiany tajemnicą obraz Matki Bożej. Jasna Góra jest uważana przez wielu za duchową stolicę Polski.

Podczas pracy nad projektem chciałem być jak najbliżej ludzi i wydarzeń, w których uczestniczą. Zatrzymywałem się w pielgrzymkowych noclegowniach, wstawałem o świcie, chodziłem tymi samymi co inni ścieżkami. Wierność temu postanowieniu pomagała mi stać przez cały dzień w deszczu, jeśli tylko robili to pielgrzymi. Fotografia na szczęście pozwala doświadczać.

Ever since the Middle Ages, Jasna Góra in Częstochowa, Poland, has been a place strongly connected to faith. It’s the most important place of worship of Virgin Mary in Poland and one of the most important in the world. For hundreds of years it has been a pilgrimage destination. Nowadays, nearly 4 millions of pilgrims come there from 74 countries across the world.

In 2008 I made the first attempt to tell the story, having a medium-format camera loaded with a roll of black and white film. I spent a couple of days at Jasna Góra and I had a feeling that when focusing on one thing, I miss another important one. Every one of them required a deeper study and understanding. It took me some time but in 2013 I formalized this undertaking as a long-term documentary project.

Many people coming to Jasna Góra perceive faith as the last chance to solve their problems. A strong tradition of pilgrimages of professional groups is there, and walking pilgrimages are also popular. The Monastery’s biggest treasure is the miraculous icon of the Virgin Mary, shrouded in mystery. Jasna Góra is commonly thought to be the spiritual capital of Poland.

 

PARTNERZY I SPONSORZY

Pomagają nam: