Patrz by zrozumieć. Zrozum by zmieniać świat

Watch to realize. Experience to transform the world
 

Idea

Our Mission
Galeria DWA PLANY to nowatorski i wyjątkowy projekt. Miejsce stworzone z idei, której celem jest promowanie fotografii z naciskiem na niebanalną tematykę, problematykę współczesnego świata, kompozycję, walory wizualne oraz sugestywną formę i estetykę obrazu.

Starannie wybrane tematy, uznani twórcy, a przede wszystkim poruszane przez nich kwestie są podstawowym narzędziem pobudzającym w umysłach współczesnych odbiorców unikatową wrażliwość oraz zdolność świadomej percepcji otaczającego nas świata.

To pierwsze tego rodzaju miejsce w Rzeszowie, które zamierzamy stworzyć, prowadzone przez organizację non-profit, otwarte na fotografię̨ oraz szeroko rozumiane sztuki wizualne. Projekt, którego esencją jest obraz ma edukować, inspirować, łamać stereotypy i z pasją motywować do poszukiwania własnej, twórczej drogi.

Wystawy i wernisaże, projekcje filmów dokumentalnych, spotkania z autorami oraz społeczne projekty fotograficzne realizowane pod opieką uznanych twórców z pewnością zaangażują ambitną publiczność w proces wspólnego kreowania charakteru tego miejsca.


DWA PLANY Photography Gallery is a truly unique space. A place the only of it`s kind, created from scratch to meaningfully exhibit diffrent types of photography that handles subjects of great significance, intryguing composition, visual quality and finally tentative forms of image aesthetics giving pleasure to the senses.

Purposfully selected subjects, recognized and acclaimed authors as well as problems they present throughout their images are the best way of giving the impulse to our spectators, bringing out their emotional sensitivity, creativity and ability to consciously perceive our dramatically changing world.

A very first place of that type held by a non-profit organisation in Rzeszów, south – east of Poland, widely opened to artistic, environmental, social and documentary photography and visual arts being a true reflection of the world of our times.

An exceptional idea fundamentally based on a clear sense of image is about to educate, inspire, cross the limits and consequently strenghten a need for strive and motivation to discover our own way of living.

Exhibitions, documentary screeings, author`s meetings and public discussions together with a long term projects held by acclaimed photographers surely involve gallery`s audience to become a living part and a true character of that place.


 

Kuratorzy Galerii

The Gallery Team

Mecenat Artystyczny